Škola engleskog jezika za decu Školigrica

“…Izuzetno jaka škola u oblasti podučavanja dece predškolskog i školskog uzrasta… Veština kojom su vođeni časovi koje sam posmatrao, odnos sa polaznicima, ritam časa, trebalo bi da  posluže kao uzor…” Ron Zeronis , direktor nastave  pri International House u Budimpešti u svom izveštaju nakon inspekcije “Školigrice” koja je obavljenja radi priključenja u evropsku asocijaciju škola engleskog jezika EAQUALS (ovako je ocenio Školigricu).


ŠKOLA ENGLESKOG ZA PREDŠKOLSKU DECU (3-7 GODINA)


Program rada sa decom najmlađeg uzrasta kreirali smo u skladu sa iskustvima i saznanjima najvećih stručnjaka iz oblasti lingvistike i dečije psihologije. U svakodnevnom radu sa decom koristimo prednosti koje nudi  najzahvalniji uzrast za početak usvajanja stranog jezika od 3- 7 godina. Deca ovog uzrasta sa nama lako i nenametljivo uz igru i pokret usvojaju jezik, odličan izgovor, ritam i intonaciju.


Deca na uzrastu od 3-7 godina savladavaju samo dve od četiri jezičke veštine: govor i razumevanje. Polaskom u školu od 7. godine stiču se uslovi za rad na razvijanju preostale dve jezičke veštine, pisanju i čitanju koje zajedno sa prethodne dve čine osnovu za početak pripreme i polaganje nekog od Cambridge ispita za najlmlađe YLE: Starters, Movers , Flyers.


Tokom školske godine proslavljamo engleske nacionalne praznika i na taj način deca upoznaju kulturu i tradiciju zemlje čiji jezik uče. Na dan “otvorenih vrata” roditelji mogu da prisustvuju času i upoznaju se sa načinom rada, da čuju i vide kako to u praksi izgleda. Kraj školske godine obeležavamo završnim programom i svečanom dodelom diploma.


Little Red Riding Hood:

Snow White and the Seven Dwarfs:KURSEVI ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA OD 3-7 GODINA I FOND ČASOVA:

ŠKOLA ENGLESKOG ZA DECU OD 7-12 GODINA


Deca na uzrastu od 3-7 godina savladavaju samo dve od četiri jezičke veštine: govor i razumevanje. Polaskom u školu od 7. godine stiču se uslovi za rad na razvijanju preostale dve jezičke veštine, pisanju i čitanju koje zajedno sa predhotne dve čine osnovu za početak pripreme I polaganje nekog od Cambridge ispita za najlmladje YLE.   Rad sa decom školskog  uzrasta podrazumeva rad na razvijanju sve četiri jezičke veštine:čitanju, pisanju, govoru I razumevanju. Naši polaznici od 7-12 godina mogu se pripremiti i steći svoju prvu međunarodno priznatu Cambridge diplomu YLE (Young Learners Cambridge English). Postoje tri novoa:


  • Starters (za decu od 7-9 godina)
  • Movers ( 9-11 godina)
  • Flyers (od 11-13 godina)

Na ispitu se procenjuje poznavanje sve četiri jezičke veštine. Ovi ispiti lepo su osmišljeni ne samo kao procena jezičke kompetencije nego I kao dobar dodatni motiv deci da nastave sa učenjem engleskog. Ispiti se odvijaju u prijatnoj I opuštenoj atmosferi .KURSEVI ZA ŠKOLSKU DECU OD 7-12 GODINA I FOND ČASOVA