Bilingvalno Montessori zabavište Školigrica

Englesko Montessori zabavište Školigrica je prvo privatno  zabavište osnovano 1990. godine.  U svoj redovni program uvrstila je elemente Montessori programa. Deca uzrasta 3-7 godina borave u bilingvalnoj sredini i pripremaju se za život i školu uz pomoć Montessori didaktičkih materijala. Ovi materijali  pomažu detetu da se intelektualno razvija učeći samostalno i na svojim greškama, stimulišu dečiju pažnju i podstiču koncentraciju. Zabavište je verifikovano od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu za pripremu dece za polazak u školu. Grad Novi Sad na zahtev roditelja odobrava subvencije za boravak dece u našem vriću.


Školigrica obezbeđuje najviši standard za psihofizički razvoj deteta sa visoko kvalifikovanim, posvećenim i iskusnim timom koji se sastoji od: vaspitača, profesora engleskog jezika, stručnog saradnika psihologa. Program rada na usvajanju engleskog jezika za decu u predškolskom uzrastu kreirali smo u skladu sa iskustvima I saznanjima najvećih stručnjaka  iz oblasti lingvistike i dečije psihologije. U svakodnevnom radu sa decom koristimo prednosti koje nudi  najzahvalniji uzrast za početak usvajanja stranog jezika od 3- 7 godina. Deca ovog uzrasta sa nama lako i nenametljivo uz igru i pokret usvojaju jezik, odličan izgovor, ritam i intonaciju.


Aktivnosti na engleskom jeziku vode viskokokvalifikovani profesori sa dugogodišnjim iskustvom. Program se odvija po principu neprekidne komunikacije na engleskom jeziku uz raznovrsne sadržaje kao što su čitanje priča, lutkarsko pozorište, takmičarske igre, muzika, pokret i gluma koji podstiču dečije interesovaje. U ovom uzrastu deca nemaju strah od greške, rado se uključuju u igru ili neku od aktivnosti te tako postaju učesnici u komunikaciji i usvajaju jezik sasvim prirodno i nenametljivo.