Škola engleskog jezika Chatroom

Škola za odrasle Chatroom osnovana je kako bi nekadašnjim polaznicima Školigrice koji su prerasli njenu uzrasnu granicu omogućili da u adekvatnim uslovima nastave sa radom i učenjem engleskog jezika sve do sticanja međunarodno priznate Cambridge diplome najvišeg nivoa CPE (Certificate of Proficiency in English). Sa polaznicima rade visoko kvalifikovani, posvećeni profesori sa dugogodišnjim iskustvom. Profesori redovno pohađaju akreditovane seminare stručnog usavršavanja na kojima se upoznaju sa aktuelnim tokovima u nastavi engelskog jezika, a novostečena znanja sa Webinara i konferencija primenjuju u radu sa polaznicima.


Škola Chatroom je bronzana članica ADDvantage programa Britanskog saveta i ovlašćeni centar za pripremu kandidata za polaganje Cambridge ispita. Dosadašnja prolaznost naših kandidata na Cambridge ispitima je veoma visoka, gotovo 100%. Svim našim polaznicima tokom godine i pripreme za polaganje Cambridge ispita na raspolaganju su priručnici kao i veliki broj knjiga prilagođenih ili originalnih naslova iz naše bogate školske biblioteke.


Za sve nove potencijalne polaznike koji žele da se upišu u našu školu , a nisu apsolutni početnici organizujemo besplatno dijagnostičko testiranje kako bismo utvrdili nivo jezičke kompetencije polaznika i rasporedili ga u odgovarajuću grupu. U našoj školi aktivno radi Dramska radionica ( Drama Workshop) koja okuplja kreativne i talentovane mlade ljude. Na prvom dramskom festivalu na engleskom jeziku odžanom 2010. godine u organizaciji Gradske biblioteke i Britanskog saveta, članovi naše dramske grupe su osvojili prve tri nagrade ( za najbolju žensku ulogu, najbolje kostime i najbolju reziju).


Musical Annie:

Musical Annie, Itş a Hard Knock Life:KURSEVI I FOND ČASOVA: